,

Tin hoạt động

Tổ chức hội nghị cung cấp thông tin và tuyên truyền pháp luật cho người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, từ ngày 25/02/2019 đến ngày 06/3/2019, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức hội nghị cung cấp thông tin và tuyên truyền pháp luật cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Hội nghị được tổ chức tại trung tâm các huyện và thành phố Tuyên Quang, dành cho đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Trưởng thôn, bản và Trưởng Ban công tác Mặt trận thuộc các xã đặc biệt khó khăn trong tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại huyện Chiêm Hóa

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Ban Dân tộc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang năm 2018, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2019; một số chương trình chính sách dân tộc đang được triển khai trên địa bàn tỉnh. Từ đó, nhằm giúp đội ngũ người có uy tín và cán bộ thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn nắm bắt đầy đủ, kịp thời các thông tin mới về chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; các chính sách dân tộc đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Từ việc nắm bắt đầy đủ kịp thời các thông tin nói trên, đội ngũ người có uy tín và cán bộ thôn, bản sẽ tích cực phát huy vai trò của mình, đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nỗ lực trong lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, vươn lên trong cuộc sống. Từ đó góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Đại biểu tham dự hội nghị tại huyện Lâm Bình

 

Hà Thị Thùy

Tin cùng chuyên mục