Tọa đàm cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Ban Dân tộc

Thứ hai, ngày 13-06-2022, 10:01

Xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ quan trọng nhằm hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sáng ngày 02/6/2022, Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang tổ chức tọa đàm cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022. Tham dự gồm có 17/17 công chức, người lao động của cơ quan dưới sự chủ trì của đồng chí Ma Quang Hiếu, Trưởng Ban Dân tộc.

Hội nghị đã đánh giá tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 tại cơ quan Ban Dân tộc, phân tích những thuận lợi, khó khăn, đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong thời gian tới. Trao đổi, thảo luận để mỗi công chức, người lao động của cơ quan Ban Dân tộc thấy được trách nhiệm của mình trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính. Qua đó, mỗi công chức, người lao động có biện pháp phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao điểm số và xếp loại cải cách hành chính của Ban Dân tộc trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ma Quang Hiếu, Trưởng Ban Dân tộc, ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thực hiện công tác cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm tại cơ quan Ban Dân tộc, đồng thời định hướng các biện pháp khắc phục những tồn tại, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng chí Trưởng Ban Dân tộc tỉnh yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của Ban Dân tộc phải tự nghiên cứu, tìm hiểu, nắm vững tất cả nội dung về công tác cải cách hành chính, từ đó gắn với chức trách, nhiệm vụ của mỗi người  để nâng cao chất lượng tham mưu cho lãnh đạo Ban trong thực hiện công tác chuyên môn và công tác cải cách thủ tục hành chính./.

Lê Đăng Hạnh