,

Tin hoạt động

Làm việc về công tác thu thập thông tin với Ủy ban Dân tộc

Ngày 21 tháng 11 năm 2016, đoàn công tác của Trung tâm thông tin-Ủy ban Dân tộc do đồng chí Nguyễn Ngọc Hà- Giám đốc Trung tâm là trưởng đoàn làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang. Dự và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thị Thắm, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.