,

Tin hoạt động

Tọa đàm về bình đẳng giới các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc

TQĐT - Ngày 17-4, tại Nhà khách Kim Bình, Vụ Dân tộc thiểu số - Ủy Ban Dân tộc của Chính phủ đã tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm thực hiện Mô hình thí điểm bình đẳng giới theo Quyết định số 1241/QĐ-TTg, ngày 22-7-2011 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 tại các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.