Ban Dân tộc tỉnh khai mạc lớp tập huấn Kỹ năng giám sát thi công xây dựng công trình và nghiệp vụ giám sát đầu tư cộng đồng Dự án cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135

Thứ hai, ngày 05-11-2018

Ngày 05 tháng 11 năm 2018, tại thành phố Tuyên Quang, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Pro Phương Nam khai mạc lớp tập huấn Kỹ năng giám sát thi công xây dựng công trình và nghiệp vụ giám sát đầu tư cộng đồng Dự án cơ sở hạ tầng thuộc ...  Xem thêm »

Ban Dân tộc tỉnh khai mạc lớp tập huấn Kỹ năng lãnh đạo quản lý điều hành và quy trình triển khai thực hiện Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc chương trình 135

Thứ ba, ngày 16-10-2018

Ngày 15 tháng 10 năm 2018, tại thành phố Tuyên Quang, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Pro Phương Nam tổ chức khai mạc lớp tập huấn Kỹ năng lãnh đạo quản lý điều hành và quy trình triển khai thực hiện Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc ...  Xem thêm »

Khai mạc lớp tập huấn quy trình triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất, đã dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 năm 2018

Thứ ba, ngày 02-10-2018

Ngày 01 tháng 10 năm 2018, tại thành phố Tuyên Quang, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần PRO Phương Nam đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn Trình tự thủ tục hồ sơ và quy trình triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và ...  Xem thêm »

Khai mạc Hội nghị tập huấn Chương trình 135 năm 2018

Thứ ba, ngày 02-10-2018

  Xem thêm »

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018

Thứ ba, ngày 02-10-2018

  Xem thêm »

Tập huấn công tác huấn luyện nghiệp vụ Phòng cháy và chữa cháy

Thứ sáu, ngày 27-07-2018

  Xem thêm »

Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ bẩy, ngày 28-04-2018

  Xem thêm »

Tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018

Thứ năm, ngày 29-03-2018

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-BDT ngày 02/3/2018 của Ban Dân tộc về tổ chức hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018, từ ngày 14/3/2018 đến ngày 26/3/2018 Ban ...  Xem thêm »

Ban Dân tộc tổ chức tập huấn Chương trình 135 năm 2017

Thứ sáu, ngày 08-12-2017

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Pro Phương Nam tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2017, chương trình tập huấn được chia làm 02 đợt, mỗi đợt ...  Xem thêm »

Tuyên truyền pháp luật về Hôn nhân và Gia đình trong đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ hai, ngày 23-10-2017

  Xem thêm »


  Thống kê

Đang truy cập:
7
Truy cập trong ngày:
204
Truy cập trong tháng:
2.316
Số lượt truy cập:
510.056

  Liên kết