,

Tin hoạt động

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông gặp mặt đại biểu Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Tuyên Quang

Ngày 28/02, tại Hà Nội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông đã thân mật tiếp đón, gặp mặt các đại biểu Người có uy tín (NCUT) tiêu biểu, cốt cán trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Tuyên Quang. Đoàn gồm 255 đại biểu đại diện cho 1.119 NCUT, cốt cán trong đồng bào DTTS tỉnh Tuyên Quang, do bà Hoàng Thị Thắm, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm Trưởng đoàn.

Phát huy vai trò người uy tín

Gương mẫu trong cuộc sống, tích cực vận động người dân chấp hành tốt, thay đổi nếp nghĩ cách làm theo hướng tích cực, người có uy tín trong vùng đồng ...