,

Tin hoạt động

Trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước về công tác dân tộc

Đ/c Chuẩn Oanh, Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang trao đổi kinh nghiệm với đoàn cán bộ, công chức Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên và Yên Bái

Ngày 28/02/2017 Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang rất vinh dự và phấn khởi được đón tiếp Đoàn cán bộ, công chức của Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái và Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên đến trao đổi kinh nghiệm QLNN về công tác Dân tộc,tình hình thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn của mỗi tỉnh.Các Ban Dân tộc đã trao đổi kinh nghiệm về việc thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 23/9/1994 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về một số công tác ở vùng dân tộc Mông, đặc biệt là “Tết chung”kết hợp với lễ hội,các chính sách đặc thù khác…Qua đó mỗi Ban Dân tộc được học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm và giải pháp để tổ chức thực hiện ở từng địa bàn có đông đồng bào Dân tộc thiểu số sinh sống.

 

Phạm Trung Cương, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

Tin cùng chuyên mục