,

Tin hoạt động

Triển khai mô hình điểm giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Triển khai mô hình điểm "Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số" tại hai xã Trung Minh và Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Thực hiện Công văn số 2074/UBND-KGVX ngày 8/8/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang và Quyết định số: 301/QĐ-BDT ngày 09/8/2016 của Ban Dân tộc tỉnh ban hành mô hình thực hiện “Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đồng thời triển khai Kế hoạch số: 300/KH-BDT ngày 8/8/2016 về triển khai mô hình điểm thực hiện “Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” năm 2016 – 2018 tại hai xã Trung Minh, Hùng Lợi huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Xã Trung Minh và Hùng Lợi là hai xã đặc biệt khó khăn, thuộc huyện Yên Sơn, dân tộc thiểu số chiếm trên 98%, có số cặp vợ chồng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống chiếm tỉ lệ khá cao. Chính vì vậy, việc triển khai kế hoạch nói trên nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, chuyển đổi hành vị trong hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số ở hai xã này với mục đích giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; đồng thời, đây cũng là cơ sở để  đánh giá hiệu quả của công tác vận động, tuyên truyền trong triển khai mô hình điểm về “Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số”, qua đó, rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình cho những năm tiếp theo.

Để triển khai mô hình này, Ban Dân tộc tỉnh xây dựng các bước rất cụ thể. Trước hết, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 25/9/2015 về “Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025”; đồng thời phối hợp với UBND huyện Yên Sơn chỉ đạo và ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo cấp xã để thực hiện mô hình. Trong tháng 8/2016, các Ban chỉ đạo của hai xã Trung Minh, Hùng Lợi đã được thành lập.

Khung mô hình của đề án đã đề ra được mục đích, ý nghĩa rõ ràng, cụ thể nhằm phục vụ cho việc triển khai mô hình, chỉ ra được các yếu tố, tác động  tác hại của việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đối với đời sống của nhân dân các dân tộc hai xã Trung Minh, Hùng Lợi, xác định những phần việc sẽ triển khai thực hiện tại mô hình từ năm 2016 đến 2018.

Để việc triển khai mô hình điểm diến ra thuận lợi, Ban Dân tộc tỉnh đã hướng dẫn UBND hai xã Trung Minh, Hùng Lợi thành lập các tổ tư vấn thành phần gồm: Chi hội trưởng chi hội phụ nữ, trưởng thôn (bản), đại diện Đoàn thanh niên, Ban Công tác Mặt trận, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân,  cán bộ theo dõi công tác dân số ở thôn, bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số…. để thực hiện công tác vận động, tuyên truyền thường xuyên tại địa bàn cư trú của đồng bào.

Ban chỉ đạo và các Tổ tư vấn triển khai Mô hình thực hiện “Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” giai đoạn 2016-2020

Hai nội dung tuyên truyền chủ yếu được Ban chỉ đạo lựa chọn là: tổ chức các hội nghị tập huấn thực hiện mô hình điểm về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong hôn nhân và tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại các thôn bản. Nội dung này sẽ được triển khai trong tháng 10/2016.

 Công tác kiểm tra, thực hiện mô hình sẽ được tiến hành trong quý IV/2016. Việc sơ kết rút kinh nghiệm mô hình điểm sẽ được tiến hành trong tháng 12/2016 hoặc đầu tháng 01/2017.

Với kế hoạch này, Ban Dân tộc tỉnh hi vọng mô hình điểm “Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” giai đoạn 2016-2018 tại hai xã trung Minh, Hùng Lợi sẽ đạt đươc mục tiêu đề ra và có thể nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

                                                                                    

Phạm Trung Cương

Tin cùng chuyên mục