,

Tin hoạt động

Triển khai tập huấn Chương trình 135 năm 2016

Từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 14 tháng 10 năm 2016, tại thành phố Tuyên Quang Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn trình tự, thủ tục lập hồ sơ thi công xây dựng công trình, trình tự thủ tục hồ sơ Hỗ trợ phát triển sản xuất và nghiệp vụ Đấu thầu thuộc Chương trình 135

 

Đ/c Hoàng Văn Hảo, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn.

Tham dự Hội nghị có  21 đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo Chương trình 135 cấp tỉnh, huyện và 107 đại biểu thành viên Ban quản lý Chương trình 135 của 57 xã đặc biệt khó khăn, xã ATK và 50 xã khu vực I, khu vực II có thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2016.  

Các học viên tham dự Hội nghị tập huấn

Các học viên tham dự Hội nghị tập huấn

Trong thời gian 4 ngày tập huấn, các học viên đã được nghe các chuyên đề về: Trình tự thủ tục lập hồ sơ thi công xây dựng công trình; Trình tự thủ tục hồ sơ Hỗ trợ phát triển sản xuất và nghiệp vụ Đấu thầu thuộc Chương trình 135 do Giảng viên chính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư truyền đạt.

Hội nghị cũng đã truyền đạt tới các học viên các văn bản có liên quan đến hồ sơ thi công xây dựng công trình; trình tự thủ tục thực hiện đầu tư xây dựng các công trình từ khi lập hồ sơ đến các bước tổ chức thi công, thanh quyết toán và quản lý sử dụng công trình xây dựng cơ bản thuộc Chương trình 135; trình tự thủ tục hồ sơ thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 và Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản.

 Tại hội nghị các học viên đã trao đổi, thảo luận sôi nổi và được giải đáp nhiều vấn đề liên quan trong thủ tục tổ chức triển khai thực hiện các dự án hợp phần thuộc Chương trình 135 và nghiệp vụ đấu thầu. Đồng thời bổ sung kiến thức cho đội ngũ cán bộ Ban chỉ đạo Chương trình 135 cấp tỉnh, cấp huyện và Ban quản lý cấp xã những văn bản mới nhất và những kiến thức cơ bản trong quản lý, chỉ đạo Chương trình 135 giúp học viên triển khai, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trong thực tiễn tại cơ sở.

Nội dung tập huấn, phương pháp truyền đạt được các học viên đồng tình hưởng ứng cao vì đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, giúp cho các học viên có kiến thức cơ bản trong quản lý và tổ chưc thực hiện Chương trình 135 tại cơ sở.

Vũ Thanh

Tin cùng chuyên mục