,

Tin hoạt động

Văn phòng điều phối Chương trình 135, Ủy ban Dân tộc phối hợp cùng Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thảo tại tỉnh Tuyên Quang

Ngày 27 tháng 11 năm 2020, Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Ủy ban Dân tộc phối hợp cùng Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang, tổ chức Hội thảo tổng kết, đánh giá kết quả triển khai xây dựng mô hình phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 và đề xuất cho giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Võ Văn Bảy, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Ủy ban Dân tộc: Chủ trì Hội thảo.

Tham dự hội thảo có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình 135; Viện Chiến lược và Chính sách Dân tộc; Vụ Địa phương I, Ủy ban Dân tộc; đại biểu cơ quan đối tác phát triển, Tổ chức quốc tế, chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng chính sách và quản lý nhà nước về công tác dân tộc; lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân tộc; đại biểu các Sở, Ban, ngành; lãnh đạo UBND các huyện; Phòng Dân tộc các huyện, đại biểu các Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, người có uy tín thuộc các tỉnh khu vực phía Bắc gồm: Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hòa Bình.

Lãnh đạo Văn phòng điều phối chương trình 135, Ủy ban Dân tộc thông qua Báo cáo đánh giá kết quả triển khai xây dựng mô hình phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 tại một số tỉnh miển núi phía bắc. Qua nội dung báo cáo cho thấy hiệu quả của các mô hình, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của địa phương đã được triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn được thực hiện đúng nội dung, đối tượng, mức hỗ trợ theo quy định. Việc hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo được lồng ghép với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ  khác, gắn với việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Một số mô hình bước đầu đã phát huy hiệu quả, góp phần chuyển đổi nhận thức của người dân, nhiều hộ nghèo đã vươn lên thoát nghèo.

Tại Hội thảo các đại biểu sôi nổi trao đổi, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm qua các tham luận của các đại biểu đại diện các tỉnh tham dự Hội thảo, đồng thời chia sẻ đánh giá những thuận lợi, khó khăn, từ đó đề xuất các giải pháp cho giai đoạn tiếp theo.

Việc triển khai xây dựng mô hình phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 không những giúp nhiều hộ nghèo tại các vùng khó khăn phát triển kinh tế hộ gia đình, mà còn giúp nâng cao rõ rệt tính chủ động của người dân và cộng đồng dân cư trong việc tiếp cận được với kỹ thuật canh tác tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu mùa vụ, lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi phù hợp trong phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân./.

Ngọc Toàn - Phòng KHTH

Tin cùng chuyên mục