Ban Dân tộc tỉnh phối hợp cùng Viện chiến lược và chính sách dân tộc thuộc Học viện Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) bàn giao bò cái giống cho hộ nghèo tại xã Phúc Ninh và xã Tiến Bộ huyện Yên Sơn

Thứ năm, ngày 08-11-2018, 15:49

Ngày 06 tháng 11 năm 2018, tại xã Phúc Ninh và xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Viện chiến lược và chính sách dân tộc thuộc Học viện Dân tộc (Ủy ban Dân tộc), Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn tổ chức giao bò cái giống cho hộ nghèo theo Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Dự án “Xây dựng mô hình ngân hàng nuôi bò thịt gia trại, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm”, thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020, thực hiện năm 2018.

Đại diện các hộ ký hợp đồng thực hiện Dự án 

Dự án thực hiện hỗ trợ cho 15 hộ nghèo và cận nghèo thuộc 02 xã Phúc Ninh và xã Tiến Bộ huyện Yên Sơn. Theo đó, mỗi hộ gia đình được hỗ trợ 04 con bò cái giống. Tổng số bò bàn giao cho các hộ gia đình trong đợt này là 60 con.

Niềm vui của các hộ khi được nhận bò cái giống

Các hộ được giao nhận bò giống đã được tập huấn cách chăm sóc bò, cách nhận biết các dấu hiệu khi bò động dục, cách ủ chua thức ăn cho bò; được hỗ trợ tiêm phòng, thụ tinh và hỗ trợ giống cỏ trồng làm thức ăn cho bò. Sau 02 năm thực hiện dự án và khi bò cái giống đã sinh sản, các hộ sẽ trả lại cho Dự án 02 con bò để tiếp tục giao cho các hộ nghèo khác nhằm tiếp tục nhân rộng mô hình giảm nghèo tạo sinh kế phát triển bền vững cho các hộ dân./.

Ngọc Toàn