Bàn giao 2 tuyến đường thuộc địa bàn có dân tộc Pà Thẻn định cư

Thứ năm, ngày 21-10-2021, 16:10

 Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các đơn vị chuyên môn vừa bàn giao, đưa vào sử dụng 2 tuyến đường từ UBND xã Hồng Quang đi thôn Thượng Minh (Lâm Bình); từ ngã ba Pác Hóp đi thôn Nà Luông, xã Linh Phú (Chiêm Hóa). Mỗi tuyến đường có chiều dài 2,3km; bề rộng đường 6,5km, mặt đường rộng 3,5m; tổng mức đầu tư gần 13 tỷ đồng. 

Theo đó, thực hiện Quyết định 2086/QĐ-TTg ngày 31-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án Phát triển Kinh tế - Xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025), UBND tỉnh đã chủ trì triển khai 2 dự án Cải tạo, nâng cấp 2 tuyến đường trên. Các tuyến đường hoàn thành góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa, nhằm nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc Pà Thẻn đang định cư trên địa bàn của 2 xã.

(Theo: Minh Huệ, Báo Tuyên Quang)