Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia làm việc tại huyện Sơn Dương

Thứ sáu, ngày 29-09-2017, 15:45

Ngày 27/9, Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc do đồng chí Đinh Quế Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí đại diện các Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Ban tín dụng người nghèo ngân hàng chính sách xã hội đã làm việc tại huyện Sơn Dương.

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và lãnh đạo huyện Sơn Dương.
 

Đoàn công tác thăm mô hình hợp tác xã sản xuất chế biến chè Ngân Sơn -Trung Long,
 xã Trung Yên (Sơn Dương).


Đoàn công tác đã đi thực tế  kiểm tra việc chế biến tiêu thụ sản phẩm chè và cách thức huy động nguồn vốn làm đường bê tông nông thôn. Làm việc với huyện, Đoàn công tác được nghe báo cáo khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2017. Trong đó, hết 8 tháng huyện đã hoàn thành 10 chỉ tiêu theo kế hoạch năm là sản lượng lương thực, trồng rừng, sản xuất công nghiệp, thu ngân sách, bán lẻ hàng hóa...

Đoàn công tác thăm tuyến đường bê tông nông thôn tại xã Trung Yên (Sơn Dương).


Đồng chí Đinh Quế Hải đánh giá cao công tác lãnh chỉ đạo của huyện Sơn Dương trong việc phát huy được tiềm năng, thế mạnh và thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện tốt việc sử dụng nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách phục vụ phát triển sản xuất. Từ việc khai thác tiềm năng thế mạnh, vay vốn, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích để xóa nghèo bền vững, nên tình trạng dư nợ quá hạn ở mức thấp. Qua thực tế cơ sở, thăm các mô hình sản xuất cho thấy đây là hướng đi, cách làm tạo tiền đề cho kinh tế trên địa bàn phát triển. Tuy nhiên, huyện cần làm tốt hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền để người dân nắm bắt cơ chế chính sách, vận dụng khai thác lợi thế làm giàu chính đáng. Là huyện có vùng chè ngon, nhưng việc tiêu thụ sản phẩm lại phụ thuộc vào thương lái Thái Nguyên sang mua, để nâng cao thu nhập cho người trồng chè, huyện cần có định hướng và xây dựng thương hiệu sản phẩm chè Sơn Dương để nâng cao giá trị sản phẩm. Thông qua việc thành lập tổ hợp tác và HTX sản xuất chế biến không chỉ tạo ra chuỗi giá trị trong liên kết sản xuất và sản phẩm hàng hóa, mà còn thu hút lao động ngay tại địa bàn và tăng thu nhập cho người dân./.
 

Theo cổng điện tử Tuyên Quang