ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH TUYÊN QUANG HƯỚNG VỀ NGÀY HỘI LỚN

Thứ sáu, ngày 21-05-2021, 14:59

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang đến gần. Cán bộ, Nhân dân nói chung và đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Tuyên Quang nói riêng một lòng hướng về ngày hội lớn với niềm tin sẽ lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã chủ động ban hành Kế hoạch triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh. Qua đó nhằm động viên mọi tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là đồng bào DTTS phát huy quyền dân chủ, ý thức tự giác, tích cực hưởng ứng, tham gia bầu cử. Tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, phát huy tinh thần đoàn kết để tổ chức cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật.

Bà Giàng Thị Chía, Bí thư Chi bộ thôn Ngòi Khù, xã Đạo Viên, huyện Yên Sơn

hướng dẫn cử tri trong thôn tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên (Ảnh: Vũ Quang Đán, TTXVN)

 

Thông qua việc tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín và người dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh truyền hình tỉnh đã lồng ghép các nội dung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; vị trí, vai trò, chức năng của Quốc hội, HĐND trong bộ máy Nhà nước; tuyên truyền về quyền dân chủ của Nhân dân trong xây dựng bộ máy Nhà nước nói chung và Quốc hội nói riêng...  Vận động sự ủng hộ cao nhất của Nhân dân, đồng bào DTTS, cử tri vùng đồng bào DTTS hưởng ứng, tham gia bầu cử và thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử.

Tìm hiểu thực tế được biết, thời gian qua, tình hình đồng bào DTTS trong tỉnh ổn định, không có tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra. Qua nắm bắt địa bàn vùng đồng bào DTTS, vùng đặc biệt khó khăn trong những tháng đầu năm, nhất là sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cho thấy, đồng bào tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, yên tâm lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đồng bào đã nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của Quốc hội, HĐND các cấp nên phấn khởi mong chờ ngày bầu cử (ngày 23 tháng 5 năm 2021). Bên cạnh đó, đồng bào rất mong muốn có ĐBQH, đại biểu HĐND là người DTTS, đại diện cho các cơ cấu, thành phần, các tổ chức chính trị xã hội và đại diện cho tiếng nói của cử tri, Nhân dân. Đồng bào các DTTS trong tỉnh cũng rất tin tưởng tới đây, Quốc hội, HĐND các cấp sẽ tiếp tục có những quyết sách, ưu tiên nguồn lực cho Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh nhằm phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước./.

 

 

Ma Anh Dũng