ĐỒNG CHÍ MA QUANG HIẾU ĐƯỢC BẦU LÀM ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Thứ sáu, ngày 28-08-2020, 16:39

Ngày 28/8/2020, đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh gặp mặt, chúc mừng đồng chí Ma Quang Hiếu, Đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh được bầu làm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021 tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII.

 

Ngày 26/8/2020, Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII đã bầu đồng chí Ma Quang Hiếu, Đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% số phiếu nhất trí của đại biểu dự kỳ họp.

Tại buổi gặp mặt ngày 28/8/2020, các đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; Khánh Thị Xuyến, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Âu Thế Thái, Ủy viên thường trực, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh đã thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang chúc mừng Đồng chí Ma Quang Hiếu, Trưởng ban Dân tộc được bầu làm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, mong muốn đồng chí Ma Quang Hiếu trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục lãnh đạo Ban Dân tộc thực hiện tốt các nhiệm vụ trong quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tiếp tục nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Tuyên Quang

               

           Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Đ/c Ma Quang Hiếu, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Dân tộc. Ảnh: Nguyễn Kim Tường

Phát biểu sau khi nhận hoa và chúc mừng của Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đồng chí Ma Quang Hiếu đã bày tỏ vinh dự và cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, sự tín nhiệm của HĐND tỉnh và UBND tỉnh trong việc giao thêm nhiệm vụ đối với đồng chí; mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ sát sao của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh, sự phối hợp của các Sở, Ngành và địa phương trong tỉnh để Ban Dân tộc hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Ma Anh Dũng