HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2020 TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC DÂN TỘC 2021

Thứ sáu, ngày 08-01-2021, 14:00

Ngày 07/01/2021, Ban Dân tộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2021

Ngày 07/01/2021, Ban Dân tộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2021, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo một số Ban Đảng Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Ủy Ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Lãnh đạo Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Lãnh đạo các Sở, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Cùng toàn thể cán bộ công chức Ban dân tộc và các Phòng Dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh.

Hội nghị đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

 

Tại Hội nghị các đại biểu đại diện cho các Sở, Ngành và địa phương đã thẳng thắn trao đổi, góp ý và đề xuất các giải pháp cụ thể để tăng cường hiệu quả hơn nữa trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, chính sách công tác dân tộc trong giai đoạn mới, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ban Dân tộc tỉnh đạt được trong năm 2020, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác dân tộc; qua đó đồng chí yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh, các cấp, các ngành, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải thường xuyên tổ chức quán triệt học tập, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII. Đồng thời phải củng cố đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc từ tỉnh đến huyện phải đủ số lượng, đảm bảo về chuyên môn phù hợp  để triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc trong thời gian tới. Tăng cường công tác phối hợp với các cấp, các ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để triển khai Nghị quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội Khoá 14 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030./.

 

Lê Đăng Hạnh