,

Tin tức chung

Ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc và Tỉnh đoàn Tuyên Quang giai đoạn 2023 - 2025

Chiều ngày 17-2, tại Ban Dân tộc tỉnh diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc và Tỉnh đoàn Tuyên Quang giai đoạn 2023 – 2025.

Lãnh đạo Ban Dân tộc và Tỉnh đoàn Tuyên Quang ký kết chương trình phối hợp.

Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc và Tỉnh đoàn Tuyên Quang giai đoạn 2023 – 2025 với các nội dung trọng tâm như: Phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân thực hiện các chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc, gắn với tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vận động, huy động thanh niên tham gia các Dự án 2, 5, 10 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; triển khai phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” với các nội dung tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, giảm tỷ lệ hộ thanh niên nghèo, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Các cấp bộ Đoàn và cơ quan công tác dân tộc các cấp phối hợp nhận đỡ đầu một số xã, thôn, bản thực hiện chỉ tiêu trong chương trình mục tiêu quốc gia là tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số…

Việc ký kết chương trình phối hợp giữa hai đơn vị sẽ là cơ sở để triển khai hiệu quả công tác thanh thiếu niên, nhi đồng gắn với công tác dân tộc, chính sách dân tộc vùng đồng bào DTTS và miền núi. Qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, góp phần phát triển kinh tế- xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục