TÂN AN ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN TỪ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Thứ ba, ngày 25-08-2020, 15:06

Thực hiện chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng bào dân tộc Mông tại thôn Tân An, xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp chính quyền để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân

Thôn Tân An, xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương cách trung tâm xã 8 km, có địa hình khá phức tạp bởi bao quanh là các dãy núi đá vôi, núi đất có độ dốc lớn. Địa hình dốc nên dân cư sinh sống chủ yếu trên sườn đồi, đường giao thông (đường đất) về mùa mưa thường xuyên bị lầy lội; nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa rất khó khăn. Thôn có 147 hộ, 792 khẩu, trong đó dân tộc Mông 143 hộ, 776 khẩu chiếm 97,27% dân số toàn thôn. Sản xuất nông nghiệp tự cung tự cấp, chủ yếu canh tác trồng ngô, khoai, sắn, đậu tương trên đất  đồi phụ thuộc vào thời tiết, năng suất cây trồng rất thấp; chăn nuôi trâu, bò, gia cầm theo tập quán cũ nên hiệu quả kinh tế không cao, đời sống của đồng bào còn gặp nhiều khó khăn.

Trong những năm qua thực hiện chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó đồng bào dân tộc Mông tại thôn Tân An, xã Đông Thọ đã nhận được sự quan, tâm hỗ trợ của các cấp chính quyền để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Văn Dụng, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Sơn Dương kiểm tra mô hình trồng bưởi tại thôn Tân An

 

Phòng Dân tộc huyện Sơn Dương đã tham mưu cho UBND huyện triển khai các chương trình, chính sách dân tộc, cụ thể: Chương trình 135 (từ năm 2016 đến năm 2020) tại thôn Tân An đã được đầu tư  xây dựng 02 tuyến đường giao thông trục thôn kinh phí 1.300 triệu đồng, 01 nhà văn hóa kinh phí 400 triệu đồng, UBND huyện Sơn Dương hỗ trợ 1 bộ tivi mầu, hệ thống tăng âm, loa đài để trang bị nhà văn hóa thôn; hỗ trợ 12 máy cắt cỏ cầm tay cho 12 hộ, kinh phí 49 triệu đồng;  hỗ trợ 17 con trâu sinh sản cho 17 hộ, kinh phí 139 triệu đồng; tổ chức tập huấn, nhân rộng mô hình giảm nghèo nuôi trâu vỗ béo thuộc Chương trình 135 cho 28 hộ tham gia với kinh phí 300 triệu đồng. Học viện Dân tộc triển khai Mô hình giảm nghèo, trồng 1 ha cây bưởi cho 5 hộ tham gia; hỗ trợ kinh phí cho 34 hộ, trong đó 17 hộ xây hố ủ phân, 17 hộ xây nhà vệ sinh tự hoại; 100% hộ đồng bào dân tộc Mông trong thôn Tân An được cấp thẻ Bảo hiểm Y tế theo quy định; công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh thực hiện thường xuyên, từ năm 2016-2020  trên địa bàn thôn không có dịch bệnh xảy ra. Hàng năm Huyện ủy, UBND, UBMTTQ huyện đều tặng quà cho hộ nghèo thôn Tân An, xã Đông Thọ dịp tết Nguyên Đán (giai đoạn 2013-2019 đã tặng cho 522 lượt hộ với kinh phí 112,9 triệu đồng)

Ảnh: Nhà Văn hóa thôn Tân An, xã Đông Thọ được đầu tư từ chương trình 135 giai đoạn 2016-2020

 

Kết quả từ việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc như trên đã tác động tích cực đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thôn; đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn ổn định; hộ nghèo đầu năm 2016 là 109 hộ, 606 khẩu nghèo, chiếm tỷ lệ 82,56% đến cuối năm 2019 hộ nghèo giảm xuống còn 58 hộ, 323 khẩu chiếm 40,84% (giảm 51 hộ); tập quán canh tác sản xuất nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi thay đổi theo hướng sản xuất hàng hóa, các hộ tham gia dự án phát triển sản xuất rất phấn khởi, đăng ký, cam kết tham gia dự án, từ đó đã huy lợi thế sức lao động, tập quán chăn nuôi trâu vỗ béo của đồng bào để phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm. Các công trình hạ tầng khi được đầu tư bàn giao đưa vào sử dụng cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt, đi lại của nhân dân; nhân dân trong thôn đã có nhà văn hóa để sinh hoạt cộng đồng; các hộ trong thôn được sử dụng điện lưới quốc gia; công tác vệ sinh môi trường được cải thiện, hệ thống loa truyền thanh được duy trì; nhân dân đã có ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao cảnh giác trước những luận điệu sai trái; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Cấp ủy và Chính quyền địa phương/.

Lương Văn Phẩm, Phòng Dân tộc huyện Sơn Dương