TỰ HÀO 76 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CƠ QUAN LÀM CÔNG TÁC DÂN TỘC (Ngày 03/5/1946 - Ngày 03/5/2022)

Thứ sáu, ngày 29-04-2022, 08:35

Ngày 03/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 58/SL quy định về cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ, trong đó có Nha Dân tộc thiểu số. Đây là cơ quan quản lý nhà nước đầu tiên về lĩnh vực dân tộc của nước ta. Đối với tỉnh Tuyên Quang, cơ quan làm công tác dân tộc của tỉnh được thành lập từ năm 1966 theo Quyết định số 334-QĐ/TCDT ngày 31/10/1966 của Ủy ban hành chính tỉnh Tuyên Quang. Sau nhiều lần đổi tên và sáp nhập đến ngày 17/3/2005 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 23/2005/QĐ-UB thành lập Ban Dân tộc và Tôn giáo và đến tháng 5 năm 2008, Ban Dân tộc và Tôn giáo đổi tên thành Ban Dân tộc.

Ngày 03/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 58/SL quy định về cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ, trong đó có Nha Dân tộc thiểu số. Đây là cơ quan quản lý nhà nước đầu tiên về lĩnh vực dân tộc của nước ta. Sau nhiều lần đổi tên, ngày 23/10/1992, thực hiện Thông báo của Bộ Chính trị, Chính phủ đã quyết định hợp nhất Ban Dân tộc Trung ương với Văn phòng Miền núi và Dân tộc thành Ủy ban Dân tộc và Miền núi. Ngày 16/5/2003, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2003/NĐ-CP đổi tên Ủy ban Dân tộc và Miền núi thành Ủy ban Dân tộc như hiện nay. Trong suốt 76 năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc, nhất là khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới. Thông qua thực hiện các chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế…, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN) trên khắp cả nước đã có những chuyển biến quan trọng. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế nông thôn, miền núi được củng cố và tăng cường; các công trình thiết yếu như điện, đường, trường, trạm, chợ thương mại được xây dựng khang trang hơn trước; góp phần tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng DTTS những năm gần đây giảm nhanh, bình quân từ 3 - 4%/ năm.

 

Tập thể lãnh đạo Ban Ban Dân tộc chụp ảnh lưu niệm với các Đồng chí Nguyên lãnh đạo Ban Dân tộc qua các thời kỳ

Đối với tỉnh Tuyên Quang, cơ quan làm công tác dân tộc của tỉnh được thành lập từ năm 1966 theo Quyết định số 334-QĐ/TCDT ngày 31/10/1966 của Ủy ban hành chính tỉnh Tuyên Quang. Sau nhiều lần đổi tên và sáp nhập đến ngày 17/3/2005 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 23/2005/QĐ-UB  thành lập Ban Dân tộc và Tôn giáo và đến tháng 5 năm 2008, Ban Dân tộc và Tôn giáo đổi tên thành Ban Dân tộc.

Những năm qua, Ban Dân tộc đã chủ động phối hợp cùng các ngành, các cấp tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt các chương trình, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; đặc biệt, trong những năm gần đây, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng, trên các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cụ thể:

Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thành công 3 kỳ Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số cấp huyện và cấp tỉnh vào các năm 2009, năm 2014 và năm 2019. Tổ chức đưa đoàn đại biểu của tỉnh tham dự 02 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam, lần I (năm 2010) và lần II (năm 2020).

Đ/c Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (nay là Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam) trao tặng cờ thi đua của Ủy ban Dân tộc cho tập thể Ban Dân tộc tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc, tháng 4/2016

Các chương trình, chính sách dân tộc được triển khai khá toàn diện, bao quát các lĩnh vực đời sống xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Chương trình 135 được thực hiện trên địa bàn 63 xã đặc biệt khó khăn, xã ATK và 123 thôn đặc biệt khó khăn của các xã khu vực I, II. Tổng số vốn của Chương trình 135 giai đoạn 2008-2020 là 992.744,90 triệu đồng để đầu tư xây dựng 1.030 công trình hạ tầng; hỗ trợ 68 mô hình sản xuất; hỗ trợ cung ứng 27.158 con giống gia súc, gia cầm, thủy sản; trên 7.500 máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; hỗ trợ kinh phí cho 34.589 học sinh con hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn đi học. Hỗ trợ cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg là 12.845,0 triệu đồng với 2.317 hộ. Chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 và Quyết định số 1592/QĐ-TTg ngày 09/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ là 50.100,0 triệu đồng để đầu tư xây dựng các công trình nước sinh hoạt tập trung cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg là 1.398,58 tấn giống lúa lai, 296,239 tấn giống ngô lai cho 370.204 lượt hộ nghèo, tổng kinh phí 173.390,0 triệu đồng. Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư theo Quyết định số 33/2008/QĐ-TTg cho 315 hộ, kinh phí là 11.653,0 triệu đồng.

Ngoài ra, trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2021, Ban Dân tộc tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện một số chương trình, đề án hỗ trợ phát triển dân tộc thiểu số rất ít người, theo đó đã đầu tư 02 công trình giao thông kết nối trung tâm xã với 02 thôn có người dân tộc thiểu số rất ít người sinh sống (dân tộc Pà Thẻn) tại xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình và xã Linh Phú, huyện Chiêm Hoá theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện đề án hỗ trợ một số chính sách đặc thù vùng dân tộc thiểu số và miền núi; đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi;

Từ năm 2011 đến nay, thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số. Hàng năm, Ban Dân tộc đã tham mưu tổ chức bình xét, lựa chọn trên 11.962 lượt người có uy tín tại các thôn bản có trên 30% đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; thực hiện chính sách cấp Báo Tuyên Quang và Báo Dân tộc và Phát triển hàng tuần; thực hiện đưa 11 đoàn với 500 lượt người có uy tín đi gặp mặt lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc và học tập kinh nghiệm tại các tỉnh bạn; hàng năm tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho người có uy tín theo đúng quy định.

Ký kết chương trình phối hợp công tác dân tộc giữa Ban Dân tộc với Sở Khoa học và Công nghệ

Hiệu quả từ việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trong giai đoạn này đã tạo nên sự chuyển biến cơ bản, toàn diện về đời sống vật chất, tinh thần, hạ tầng nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của tỉnh; Quốc phòng – An ninh được đảm bảo; công tác giảm nghèo nói chung và giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số giảm dần qua từng giai đoạn, cụ thể: Trong giai đoạn 2016-2021, tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm 5,6%/năm (năm 2016 tỷ lệ nghèo DTTS là 43,45%, đến năm 2021 giảm còn 10,17% - theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 và 37,3% - theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025). chất lượng chăm sóc y tế, giáo dục vùng đồng bào dân tộc và miền núi được cải thiện và nâng lên rõ rệt.

Với những thành tích đạt được, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen và Cờ thi đua; 03 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba và 01 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng nhì.

Phát huy các thành tích đã đạt được; tiếp nối truyền thống đoàn kết, vượt khó vươn lên từ các thế hệ lãnh đạo, công chức, người lao động Ban Dân tộc giai đoạn trước. Trong thời gian tới đội ngũ cán bộ, công chức, người làm công tác dân tộc các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện như sau:

Về mục tiêu: Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi một cách toàn diện, nhanh, bền vững; đẩy mạnh giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số (giảm trên 3% tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số), rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc; giảm dần xã, thôn đặc biệt khó khăn. Phấn đấu hoàn thành các nội dung thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg. Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, từng bước hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số; tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người DTTS; giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc.

Về nhiệm vụ:

Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai có hiệu quả Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc; Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030; Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động số 35-CTHĐ/TU ngày 12/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị;

Tổ chức thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các nội dung đầu tư, hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh theo Đề án được phê duyệt.

Thực hiện tốt công tác Cải cách hành chính và chuyển đổi số thuộc lĩnh vực công tác dân tộc theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân tộc, phòng Dân tộc cấp huyện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2021/TT-UBDT ngày 01/11/2021 của Ủy ban Dân tộc.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc khác đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. duỳ trì các chương trình phối hợp công tác với một số sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị -xã hội. Thường xuyên nắm đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và tình hình triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc tại cơ sở để kịp thời đề xuất giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Về Giải pháp:

Tiếp tục quán triệt nhằm nâng cao nhận thức đầy đủ về các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc.

Phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh đảm bảo nguồn lực tài chính từ các nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh; đề xuất cơ chế huy động, lồng ghép các nguồn lực trên địa bàn tỉnh để thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trong năm 2022 nhằm nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cụ thể các giải pháp thuộc thẩm quyền nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh nói riêng và các chương trình, chính sách dân tộc nói chung.

Đổi mới việc xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc: Chủ động tiếp thu đầy đủ, vận dụng sáng tạo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương trong triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trong giai đoạn 2021-2025 gắn với xây dựng nông thôn mới tại cơ sở. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành của hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc các cấp. Tăng cường phân cấp cho cơ sở thực hiện những nội dung phù hợp; phát huy vai trò giám sát và tích cực tham gia của cộng đồng và người dân đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số đối với quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tự hào 76 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc; cán bộ công chức, người lao động trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc tỉnh Tuyên Quang tin tưởng rằng với những thành quả đã đạt được trong 76 năm qua và sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Uỷ ban Dân tộc; sự phối hợp, đồng hành của các cấp, các ngành trong thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc. Công tác dân tộc trong thời gian tới sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh./.

Đồng chí: Ma Quang Hiếu - Trưởng Ban Dân tộc