UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4

Thứ tư, ngày 02-05-2018, 13:40

Ngày 26-4, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4-2018. Đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn chủ trì hội nghị.  Ảnh: Việt Hòa

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Sở Giao thông vận tải thông qua điều chỉnh quy hoạch tổng thể và phát triển mạng lưới giao thông tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo quy hoạch, đến năm 2020, tỉnh hoàn thành xây dựng đường cao tốc nối thành phố Tuyên Quang với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; hoàn thành xây dựng 2 tuyến đường hai bên bờ sông Lô qua trung tâm thành phố đến đường dẫn cầu Bình Ca; mở rộng Quốc lộ 37 từ thị trấn Sơn Dương đến thành phố Tuyên Quang và một số tuyến đường tỉnh như ĐT 186, ĐT 185, ĐT 188... Đến năm 2030, tỉnh sẽ tiếp tục chuẩn bị các điều kiện triển khai xây dựng đường sắt Thái Nguyên - Tuyên Quang - Yên Bái; nâng cấp các tuyến quốc lộ qua địa phương đạt tiêu chuẩn tối thiểu đường cấp III, cấp IV miền núi. Giai đoạn này, tỉnh quy hoạch 3 loại cảng, bao gồm cảng hàng hóa, cảng chuyên dùng và cảng hành khách.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận một số nội dung liên quan đến Luật Quy hoạch, như vấn đề tầm nhìn quy hoạch; nội dung đầu tư chuyển tiếp và đề xuất nâng cấp một số tuyến đường huyện thành đường tỉnh...

Về kế hoạch tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2018, năm nay tỉnh tổ chức gắn với Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất. Mục tiêu của chương trình nhằm khai thác, tôn vinh và phát huy kho tàng các loại hình di sản quốc gia của các địa phương trong cả nước; từng bước xây dựng Lễ hội Thành Tuyên trở thành sản phẩm du lịch mang tầm thương hiệu quốc gia và khu vực. Dự kiến có từ 15 đến 20 tỉnh, thành phố đưa các loại hình di sản tham gia; thời gian trong tháng 9-2018 và kéo dài trong 7 ngày. Bên cạnh các hoạt động thường niên, năm nay các hoạt động hưởng ứng sẽ được tổ chức như Tuần văn hóa - du lịch vùng cao tại huyện Na Hang; Liên hoan hát Then - đàn Tính, khánh thành điểm dừng chân Đèo Gà, thi mô hình đèn Trung thu, hội chợ đêm tại huyện Chiêm Hóa...

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 16 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016-2025, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản tăng bình quân 4,02%/năm; giá trị hàng hóa chủ lực chiếm 55,53% tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản; thu nhập bình quân người dân nông thôn đạt 2,087 triệu đồng/người/tháng.

Dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, kế hoạch của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Sở Nội vụ đề xuất năm 2018, 2019 sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ: Rà soát, xây dựng đề án sáp nhập các thôn, tổ dân phố; rà soát, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã; xây dựng đề án số lượng cơ quan chuyên môn cấp tỉnh trên nguyên tắc tinh giản bộ máy, biên chế, giảm chi thường xuyên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành...

Dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết của Chính phủ, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, mục tiêu của tỉnh ta là đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% số lượng đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn, giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015; có 10% đơn vị tự chủ về tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước... Việc sắp xếp, giảm đầu mối sẽ tiếp tục thực hiện đến năm 2030. Góp ý kiến vào 2 dự thảo này, các đại biểu cho rằng, việc xây dựng thí điểm cần được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Sau khi nghe các đơn vị thông qua kế hoạch, tờ trình, nghe thảo luận của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh
Phạm Minh Huấn đề nghị: Sở Giao thông vận tải rà soát lại, tiếp thu các ý kiến góp ý của các ngành, địa phương, cơ bản thống nhất với đề xuất quy hoạch của Sở Giao thông vận tải. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện kế hoạch, địa điểm tổ chức liên hoan, rút ngắn thời gian tổ chức liên hoan; các địa phương tham gia hoạt động hưởng ứng tránh thời gian tổ chức của tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có kế hoạch nâng cao ý thức người dân trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa, có như vậy việc thu hút doanh nghiệp đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã mới thực sự có hiệu quả; tăng cường quản lý nhà nước về giống, phân bón, khoa học công nghệ; cần có định hướng trong phát triển sâu, rộng nông nghiệp hàng hóa, liên kết, quy mô phát triển trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản...

Đối với 2 dự thảo của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị Trung ương sáu khóa XII, đồng chí yêu cầu các ngành, địa phương thống nhất thực hiện theo đúng chủ trương, tinh thần của Nhà nước. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đồng ý với đề xuất của Sở Nội vụ, tiếp tục giao 150 chỉ tiêu biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; 145 chỉ tiêu cho các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018.

Cho ý kiến vào dự thảo chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của tỉnh; dự thảo chương trình thực hiện Kế hoạch 172 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Kế hoạch số 173 về công tác dân số trong tình hình mới; Kế hoạch thực hiện đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở; Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; đồng chí đề nghị các sở, ngành nghiên cứu, tiếp thu và tổ chức thực hiện. Đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương khắc phục một số yếu kém trong lĩnh vực cải cách hành chính, bảo đảm tạo môi trường thông thoáng tạo điều kiện thu hút đầu tư...

(Theo Báo Tuyên Quang điện tử)