,

Tin tức

Chuyển đổi số trong các hợp tác xã: Cần thêm nguồn lực

- Xác định chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể có ý nghĩa hết sức quan trọng, thời gian qua, Liên minh hợp tác xã (HTX) tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và có những hoạt động hỗ trợ nhằm giúp các HTX tích cực chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thị trường cho sản phẩm của mình.

Không chủ quan với COVID-19

Thời gian gần đây, số ca COVID-19 có chiều hướng gia tăng đáng kể, tăng nhiều lần so với những tháng trước. Trong số nguyên nhân thì một “thủ phạm” ...