,

Tin tức

Khoa học công nghệ tạo đột phá trong cải tạo giống lúa

- Dưới tác động của biến đổi khí hậu, những năm gần đây, quá trình sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn khi thời tiết bất thường; sâu, bệnh phát triển mạnh, đe dọa trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, trong đó có sản xuất lúa gạo. Do đó, các cơ quan chức năng của tỉnh đã phối hợp với các đơn vị trong và ngoài tỉnh nghiên cứu, tuyển chọn đưa vào sản xuất các giống lúa năng suất, chất lượng cao nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân.