,

Tin tức

BAN DÂN TỘC TỈNH TUYÊN QUANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ: ĐÀO TẠO TẬP HUẤN NÂNG CAO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, NHẬN THỨC VÀ KỸ NĂNG CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP HUYỆN, CẤP XÃ VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI.

Ngày 06 tháng 01 năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin, nhận thức và kỹ năng chuyển đổi số cho ...