Danh bạ điện thoại Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại
I LÃNH ĐẠO BAN    
1 Ma Quang Hiếu Trưởng ban 0207.3.816.268
2 Hoàng Văn Hảo Phó trưởng ban 0207.3.815.698
3 Hoàng Thị Thắm Phó trưởng ban 0207.3.825.199
II PHÒNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC   0207.3.818.135
4 Nguyễn Kim Tường Trưởng phòng  
5 Lê Thị Thanh Phó Trường phòng  
6 Hà Thị Thùy Chuyên viên  
III PHÒNG THANH TRA   0207.3.826.589
7 Ma Anh Dũng Chánh tranh tra, Chánh văn phòng 0207.3.816.135
8 Triệu Đức Luật Phó chánh thanh tra  
IV VĂN PHÒNG    
9 Lê Đăng Hạnh Phó chánh văn phòng 0207.3.828.199
10 Lê Thị Thu Huyền Kế toán 0207.3.922.686
11 Hoàng Thị Tiến Văn thư 0207.3.813.880
12 Vũ Quang Tùng lái xe  
13 Lê Công Thắng Lái xe  
V PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP   0207.3.816.388
14   Vũ Thị Thanh Trưởng phòng  
15 Đinh Ngọc Toàn Chuyên viên  

 


  Liên kết