,

Danh bạ điện thoại

Danh bạ điện thoại Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang

TT Họ và tên Chức danh Điện thoại
I LÃNH ĐẠO BAN    
1 Ma Quang Hiếu Trưởng ban 0207.3.816.268
2 Hoàng Văn Hảo Phó trưởng ban 0207.3.815.698
3 Hoàng Thị Thắm Phó trưởng ban 0207.3.825.199
II PHÒNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC   0207.3.818.135
1 Nguyễn Kim Tường Trưởng phòng  
2 Hoàng Mạnh Dũng Chuyên viên  
3 Hà Thị Thùy Chuyên viên  
4 Nguyễn Thị Hồng Vân Chuyên viên  
5 Tạ Quốc Hoàn Chuyên viên  
6 Quan Hương Hiền Chuyên viên  
III THANH TRA   0207.3.816.135
1 Ma Anh Dũng Chánh Thanh tra  
IV VĂN PHÒNG    
1  Vũ Thị Thanh Chánh Văn phòng 0207.3.816.388
2 Lê Đăng Hạnh Phó Chánh Văn phòng 0207.3.828.199
3 Lê Thị Thu Huyền Kế toán 0207.3.922.686
4 Hoàng Thị Tiến Văn thư 0207.3.813.880
5 Lê Công Thắng Lái xe  
6 Vũ Quang Tùng lái xe  
7 Nguyễn Thị Tuyền Nhân viên