Danh bạ điện thoại Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại
I LÃNH ĐẠO BAN    
1 Chẩu Xuân Oanh Trưởng ban 0273.816.268
2 Phạm Trung Cương Phó trưởng ban 0273.818.134
3 Hoàng Văn Hảo Phó trưởng ban 0273.815.698
4 Hoàng Thị Thắm Phó trưởng ban 0273.825.199
II PHÒNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC   0273.818.135
5 Nguyễn Kim Tường Trưởng phòng  
6 Đinh Ngọc Toàn Chuyên viên  
7 Hà Thị Thùy Chuyên viên  
III PHÒNG THANH TRA   0273.826.589
8 Ma Anh Dũng Chánh tranh tra  
9 Triệu Đức Luật Phó chánh thanh tra  
IV VĂN PHÒNG    
10 Vũ Thị Thanh Chánh văn phòng 0273.816.388
11 Lê Đăng Hạnh Phó chánh văn phòng 0273.828.199
12 Lê Thị Thu Huyền Kế toán 0273.813.880
13 Hoàng Thị Tiến Văn thư 0273.813.880
14 Âu Văn Đô lái xe  
15 Lê Công Thắng Lái xe  
V PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP   0273.816.135
16 Lê Thị Thanh Phó trưởng phòng 0273.816.135

 


  Liên kết