BAN DÂN TỘC TỈNH TUYÊN QUANG THAM MƯU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG NGƯỜI CÓ UY TÍN, NGƯỜI DTTS TIÊU BIỂU TỈNH TUYÊN QUANG LẦN THỨ NHẤT

Thứ tư, ngày 28-04-2021

Ngày 27/04/2021, Hội Nghị biểu dương người có uy tín và người dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh  Xem thêm »

Chi bộ Ban Dân tộc học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ hai, ngày 08-03-2021

Ngày 26/02/2021, tại Hội trường tầng 3, trụ sở Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang. Chi bộ Ban Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ ...  Xem thêm »

DẤU ẤN CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2020

Thứ tư, ngày 06-01-2021

Năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.  Xem thêm »

Văn phòng điều phối Chương trình 135, Ủy ban Dân tộc phối hợp cùng Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thảo tại tỉnh Tuyên Quang

Thứ hai, ngày 30-11-2020

  Xem thêm »

KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC VÀ CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2020

Thứ năm, ngày 26-11-2020

Từ ngày 23 tháng 11 năm 2020 đến ngày 25 tháng 11 năm 2020, Ban Dân tộc đã thành lập 02 đoàn công tác tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện một số chính sách dân tộc và Chương trình 135 năm 2020 trên địa bàn các huyện  Xem thêm »

BAN DÂN TỘC THAM MƯU THỰC HIỆN HIỆU QUẢ ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC QUỐC TẾ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ (giai đoạn 2014-2020)

Thứ hai, ngày 21-09-2020

Thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Ban Dân tộc đã tham mưu thực hiện hiệu quả Đề án Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2014 - 2020.  Xem thêm »

HỌC VIỆN DÂN TỘC TẬP HUẤN KIỂN THỨC DÂN TỘC TẠI TỈNH TUYÊN QUANG

Thứ sáu, ngày 18-09-2020

Từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 16 tháng 9 năm 2020, tại thành phố Tuyên Quang. Học viện Dân tộc đã chủ trì phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang tổ chức lớp tập huấn cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số cho các đối tượng là Trưởng ...  Xem thêm »

PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN SƠN DƯƠNG THAM MƯU THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Thứ ba, ngày 18-08-2020

Phòng Dân tộc huyện Sơn Dương đã chủ động tham mưu cho UBND huyện các giải pháp triển khai thực hiện Chương trình 135 năm 2020 trên địa bàn huyện theo đúng tiến độ đề ra  Xem thêm »

CHI BỘ BAN DÂN TỘC KIỆN TOÀN CHỨC DANH BÍ THƯ CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020-2025

Thứ hai, ngày 10-08-2020

Ngày 06/8/2020, Chi Bộ Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 490-QĐ/ĐUK ngày 29/7/2020 của Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang và tiến hành bầu chức danh Bí thư Chi bộ Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2025.  Xem thêm »

BAN DÂN TỘC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC GIAI ĐOẠN 2015-2020

Thứ bẩy, ngày 18-07-2020

Ngày 17 tháng 7 năm 2020. Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc 6 tháng cuối năm 2020; Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020  Xem thêm »


  Thống kê

Đang truy cập:
11
Truy cập trong ngày:
644
Truy cập trong tháng:
9.590
Số lượt truy cập:
1.119.668

  Liên kết