,

Tin hoạt động

LÃNH ĐẠO BAN DÂN TỘC TỈNH TUYÊN QUANG THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN GIA ĐÌNH NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ BỊ HỎA HOẠN TẠI HUYỆN YÊN SƠN VÀ SƠN DƯƠNG

Ngày 29/02/2024, đồng chí Hoàng Thị Thắm, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã đến thăm hỏi, động viên các hộ gia đình người dân tộc thiểu số bị hỏa hoạn cháy nhà tại thôn Phan, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn và thôn Hoàng Lâu, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương.