,

Tin hoạt động

Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ Công tác dân tộc năm 2019

Ngày 15 tháng 01 năm 2019, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và cán bộ làm công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.