,

Tin hoạt động

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang làm việc tại xã Minh Hương

Thực hiện kế hoạch khảo sát, nắm tình hình đời sống các dân tộc còn nhiều khó khăn và có khó khăn đặc thù trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, ngày 23-3, Đoàn Công tác của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng đoàn đã khảo sát nắm tình hình đời sống các dân tộc còn nhiều khó khăn tại xã Minh Hương (Hàm Yên).

DẤU ẤN CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2020

Năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.