,

Tảo hôn & hôn nhân cận huyết

Tuyên truyền Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số”

Ngày 19 - 10, Phòng Dân tộc huyện triển khai treo 10 pano tuyên truyền Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” tại 3 xã Thiện Kế, Hợp Hoà và Trung Yên.

Phòng Dân tộc huyện lắp đặt pano tại xã Thiện Kế. 

 

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số”, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 498, ngày 14/4/2015, nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện; Phòng Dân tộc huyện đã triển khai treo 10 pano tại các khu đông dân cư, thường xuyên có người qua lại tại 3 xã Thiện Kế, Hợp Hoà và Trung Yên; với tổng kinh phí lắp đặt 9 triệu đồng. 

Triển khai treo pano tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân vùng dân tộc thiểu số trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, tạo sự đồng thuận trong xã hội giảm thiểu, ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống ngăn chặn tình trạng tảo hôn trong vùng dân tộc thiếu số.


 

Theo Trang thông tin điện tử huyện Sơn Dương

Tin cùng chuyên mục