,

Tin hoạt động

Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang mở Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức

Thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025; Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719), từ ngày 5 - 9/7, tại Tp. Tuyên Quang, Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022 - 2025.

Kết thúc khóa học, các học viên đã đi thực tế, thăm HTX Mỳ gạo Hùng Lô, xã Hùng Lô, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Tham dự lớp bồi dưỡng có 286 học viên thuộc các Nhóm đối tượng 3 (Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương ở các sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương ở các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc UBND cấp huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã) và Nhóm đối tượng 4 (Công chức, viên chức tham mưu, theo dõi về công tác dân tộc thuộc UBND Tp. Tuyên Quang; công chức thuộc UBND cấp xã; Trưởng thôn/Tổ trưởng Tổ dân phố ở các xã trên địa bàn Tp. Tuyên Quang).

Trong 5 ngày tập huấn, bồi dưỡng, các học viên đã được báo cáo viên truyền đạt 6 chuyên đề: Tổng quan về các DTTS ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; pháp luật và Chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi; công tác xây dựng hệ thống chính trị ở vùng DTTS; công tác quản lý nhà nước về văn hóa các DTTS; công tác quốc phòng, an ninh ở vùng DTTS và miền núi.

Học viên thăm và chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ

Ngoài thời gian học trên lớp, các học viên đã được tìm hiểu thực tế và viết bài thu hoạch thông qua việc nghe báo cáo về dân tộc, công tác dân tộc và kết quả thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đồng thời đi tham quan mô hình phát triển kinh tế ở vùng đồng bào DTTS.

Theo Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang, khóa bồi dưỡng giúp học viên nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc. Từ đó, vận dụng có hiệu quả vào công tác, tham mưu đề xuất các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân ở vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo Baodantoc.vn

Tin cùng chuyên mục