,

Tin hoạt động

BAN DÂN TỘC TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO BAN GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG

Ngày 03/8/2023, Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang phối hợp cùng Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực giám sát đầu tư của cộng đồng

 

Đồng chí Hoàng Thị Thắm, Phó trưởng Ban Dân tộc phát biểu khai mạc hội nghị

Ngày 03/8/2023, Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang phối hợp cùng Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực giám sát đầu tư của cộng đồng đối với việc thực hiện Dự án 1, Dự án 2, Dự án 3, Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Đối tượng tham gia tập huấn là thành viên Ban giám sát đầu tư của cộng đồng thuộc các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi của huyện Lâm Bình, gồm: Trưởng thôn/bản, đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội thôn/bản và người dân đại diện cộng đồng thôn/bản. Tổng số đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn là 122 người.

 

Đồng chí Lê Thế Đạt, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình phát biểu tại hội nghị

 

Tại hội nghị tấp huấn, các đại biểu đã được nghe truyền đạt các chuyên đề: Tổng quan về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025; Quy định của pháp luật về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, quy trình giám sát đầu tư của cộng đồng và nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng đối với Dự án 1, Dự án 2, Dự án 3 và Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

 

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Thông qua Hội nghị tập huấn, đã giúp cho các thành viên Ban giám sát cộng đồng nâng cao kỹ năng, năng lực trong tham gia giám sát hoạt động của Chủ đầu tư, đơn vị thực hiện các chương trình, dự án đầu tư dành cho cộng đồng thôn, bản ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần đảm bảo tính dân chủ, minh bạch và hiệu quả sau đầu tư của Chương trình./.

 

Ma Anh Dũng

Tin cùng chuyên mục