,

Tin hoạt động

Chú trọng đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn năm 2024

Chiều 12-1, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2023.

Năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc trọng tâm theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh và của Ủy ban Dân tộc.

Các tiểu dự án, dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, giai đoạn 2021 – 2025 được triển khai từng bước hiệu quả. Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn của chương trình trong 2 năm 2022, 2023 đạt 68,9% kế hoạch vốn giao.

Các chương trình, dự án và chính sách dân tộc thực hiện tại cơ sở về cơ bản đúng đối tượng, đúng địa bàn, đúng nội dung và định mức. Nhờ đó, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, cải thiện nâng cao đời sống của nhân dân, thay đổi bộ mặt nông thôn, miền núi. Qua đó, dự kiến có 4 xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn gồm: Khâu Tinh (Na Hang); Hùng Đức, Minh Hương, Thành Long (Hàm Yên). Tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm trên 4%/năm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang ghi nhận và đánh giá cao tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Dân tộc tỉnh đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm; chủ động, tích cực trong phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện cơ bản hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác dân tộc, chương trình mục tiêu quốc gia.

Để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2024, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về thực hiện công tác dân tộc. Các cấp, ngành, địa phương kịp thời cụ thể hóa, đầy đủ cơ chế, chính sách đặc thù và các quy định, hướng dẫn mới của các cơ quan Trung ương liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia; chú trọng đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn được Nhà nước giao năm 2024.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại các địa phương; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số thuộc lĩnh vực công tác dân tộc; thường xuyên nắm đời sống đồng bào DTTS và tình hình triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc tại cơ sở; đảm bảo các điều kiện tốt nhất để chuẩn bị cho Đại hội dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh.

theo báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục