,

Chương trình MTQG DTTS&MN

BAN DÂN TỘC TỈNH TUYÊN QUANG HOÀN THÀNH VIỆC TỔ CHỨC TẬP HUẤN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-BDT ngày 30/6/2023 của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang về tổ chức hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023, trong thời gian từ ngày 20/7/2023 đến ngày 08/8/2023, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin cho người có uy tín trên địa bàn các huyện, thành phố. Tham dự Hội nghị có 558 đại biểu là người có uy tín thuộc 7 huyện, thành phố trong tỉnh.

 

Đồng chí Hoàng Thị Thắm, Phó Trưởng Ban Dân tộc phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Thắm, Phó Phó Trưởng Ban Dân tộc nhấn mạnh: Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số là những người có mối liên hệ chặt chẽ và ảnh hưởng nhất định đối với cộng đồng dân cư ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương trên các lĩnh vực: tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh trật tự xã hội trong cộng đồng; phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình và cộng đồng, bảo vệ môi trường sinh thái; giữ gìn, phát huy phong tục tập quán tốt đẹp; bài trừ những hủ tục lạc hậu, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương.

Trong thời gian qua, công tác dân tộc nói chung và chính sách người đối với người có uy tín nói riêng luôn được quan tâm. Trong đó công tác tập huấn, cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những nội dung rất quan trọng và được triển khai thực hiện có hiệu quả. Để từ đó đội ngũ người có uy tín được nâng cao nhận thức, kịp thời truyền tải những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương, chủ động nắm dư luận xã hội, tình hình đời sống, sản xuất, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào để phản ánh kịp thời với các cơ quan chức năng ..., từ đó góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe 03 chuyên đề: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2023; Công tác dân vận trong đồng bào dân tộc thiểu số; Kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thông qua Hội nghị các đại biểu có những chia sẻ, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình trong công tác tuyên truyền, vận động người dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời được nâng cao nhận thức, kỹ năng cần thiết để làm tốt công tác thông tin ở cơ sở. Từ đó, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số được kịp thời./.

Hà Thị Thùy

Tin cùng chuyên mục