Khảo sát đời sống đồng bào dân tộc thiểu số tại Trung Minh

Thứ sáu, ngày 15-04-2022, 07:50

Chiều 13-4, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi khảo sát, nắm bắt tình hình đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn và có khó khăn đặc thù tại xã Trung Minh (Yên Sơn).

Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nắm tình hình tại thôn Vàng On, xã Trung Minh (Yên Sơn).

Đoàn đã đi khảo sát tại thôn Vàng On - thôn khó khăn đặc thù của xã Trung Minh. Thôn có hơn 104 hộ dân, đa phần là đồng bào Mông, cư trú phân tán tại 4 khu dân cư. Hiện nay, đường giao thông của thôn là đường đất, đi lại khó khăn; thôn vẫn chưa có điện lưới quốc gia. Địa hình của thôn phần lớn là núi cao, độ dốc lớn nên nhân dân thiếu đất sản xuất nông nghiệp.

Trung Minh là xã vùng sâu, vùng xa, xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Sơn, có 11 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc Dao, Mông chiếm trên 93%. Diện tích đất trên toàn xã rộng, địa hình đồi núi cao, dốc lớn; ít diện tích đất bằng phẳng; giao thông đi lại khó khăn. Người dân còn hạn chế trong việc chuyển đổi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông lâm nghiệp, các nguồn vốn vay chưa phát huy được hiệu quả, tỷ lệ lao động qua đào tạo thấp; kinh tế phát triển chậm, thu nhập bình quân đạt trên 20 triệu đồng/người/năm. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã chiếm trên 90%. Hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia gần 83%, trên 85% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh trong sinh hoạt. 

Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi về công tác quy hoạch của xã Trung Minh.

Qua khảo sát, nắm bắt tình hình thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang yêu cầu hệ thống chính trị của huyện tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động, tiếp xúc, gặp gỡ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, đời sống của người dân. Cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, vận động nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường, thực hiện đồng bộ các biện pháp giảm nghèo. Xã thực hiện rà soát, đánh giá các tiêu chí theo chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền huyện trong điều chỉnh, quy hoạch dân cư; quy hoạch và xây dựng phát triển hạ tầng kỹ thuật gắn với phát triển du lịch và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. 

(theo Bích Hằng, Báo Tuyên Quang)