,

Chuyển đổi số

Chính sách ưu đãi mới trong đăng ký, sử dụng tên miền “.vn”

- Kể từ ngày 1-6-2023, Thông tư số 20/2023/TT-BTC (thay thế Thông tư số 208/2016/TTBTC) của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ Internet (IP) chính thức có hiệu lực.

Điểm nổi bật của Thông tư mới là chính sách ưu đãi phí, lệ phí trong đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia “.vn” tạo điều kiện, khuyến khích người dân, doanh nghiệp khai thác các giá trị của việc sử dụng tên miền “.vn” gắn với các dịch vụ số để phát triển kinh tế số, xã hội số đẩy thúc đẩy phát triển Internet Việt Nam an toàn, bền vững. Cụ thể:

Khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng tên miền “.vn” gắn với các dịch vụ số để phát triển kinh tế số, xã hội số.

Chính sách ưu đãi giảm phí, lệ phí: Giảm sâu lệ phí đăng ký tên miền đối với hầu hết các đuôi tên miền “.vn” từ 50% -91,6%; giảm từ 30% - 33% phí duy trì tên miền một số đuôi tên miền “.vn”.

Chính sách ưu đãi với công dân có độ tuổi 18-23: Kể từ ngày 01/6/2023 đến hết ngày 31/12/2025, không thu phí, lệ phí 02 năm đầu trong đăng ký, duy trì sử dụng tên miền .id.vn

Chính sách ưu đãi với doanh nghiệp mới thành lập, hộ kinh doanh: không thu phí, lệ phí trong 02 năm đầu khi đăng ký tên miền “.biz.vn” đối với doanh nghiệp mới thành lập trong 01 năm, hộ kinh doanh.

Chính thức được đăng ký sử dụng các đuôi tên miền “.vn” mới: Người dân có thể chính thức được đăng ký sử dụng các đuôi tên miền mới như “ai.vn” (lĩnh vực trí tuệ nhân tạo), “id.vn” (thương hiệu cá nhân trực tuyến), và “io.vn” (lĩnh vực công nghệ số, ứng dụng số).

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục