,

Chuyển đổi số

Tuyên Quang: Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2022

Ngày 10/7, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 715/QĐ-UBND Về Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022.

Tại phụ lục 01: Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 5 vị trí đứng đầu lần lượt là: Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải. 

So với năm 2021, 5 sở, ngành xếp cuối về chỉ số cải cách hành chính năm 2022 gồm: Sở Y tế vị trí cuối cùng - thứ 19, Sở Xây dựng thứ 18, Sở Lao động, TB và XH thứ 17, Sở Tài nguyên và Môi trường thứ 16, Sở Thông tin và Truyền thông thứ 15.

Tại phụ lục 2, Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 3 vị trí dẫn đầu gồm: thành phố Tuyên Quang các huyện Hàm Yên, Yên Sơn.

Trong đó, huyện Hàm Yên năm 2021 xếp 6/7, năm 2022 vươn lên vị trí thứ 2; Yên Sơn năm 2021 xếp cuối 7/7 huyện, thành phố, năm 2022 Yên Sơn vươn lên trong nhóm dẫn đầu tốp 3 các địa phương; năm 2021 huyện Lâm Bình nằm trong tốp 3, năm 2022 Lâm Bình tụt xuống 5/7 địa phương xếp cuối về kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2022 trong tỉnh.

Việc công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính thường niên nhằm mục đích để các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, hướng đến nền hành chính hiện đại phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp./.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục