,

Tin hoạt động

Ban Dân tộc tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2016

Ban Dân tộc tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Dân tộc năm 2015; triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị tổng kết công tác Dân tộc năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016

Năm 2015, Ban Dân tộc đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện tập trung triển khai thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2016, Ban Dân tộc tỉnh tập trung quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là các chương trình, chính sách dân tộc; Chương trình 135, hỗ trợ đất, nước sinh hoạt, hỗ trợ người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2016, Ban Dân tộc tỉnh cần chủ động trong việc đề xuất các chủ trương, chính sách, các khó khăn cần giải quyết; lựa chọn những nội dung công việc cụ thể để thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách đã đề ra.

Tin, ảnh: Thu Trang (baotuyenquang.com.vn)

Tin cùng chuyên mục