,

Tin hoạt động

Thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp công tác dân tộc, tôn giáo

Thực hiện chương trình phối hợp công tác dân tộc, tôn giáo giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân tộc và Sở Nội vụ (giai đoạn 2010-2015) các cơ quan đã chủ động phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo. Qua đó đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của xã hội về công tác dân tộc, công tác tôn giáo.

Cán bộ xã Minh Dân (Hàm Yên) vận động nhân dân thôn Thác Vàng chấp hành
các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ảnh: Minh Huệ

Về công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2010-2015, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ trì phối hợp tổ chức 5 lớp tập huấn cho gần 700 đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo của tỉnh. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo cho hơn 1.100 lượt cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo và cán bộ, công chức quản lý Nhà nước về tôn giáo cấp cơ sở; tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho 240 trưởng, phó và phụ tá các điểm, nhóm đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh.

Trong 5 năm thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết, nghị định, quyết sách của Trung ương, của tỉnh; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình dự án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Ban cũng triển khai thực hiện có hiệu quả nguồn vốn giảm nghèo, nguồn vốn viện trợ của Chính phủ AiLen đầu tư xây dựng 654 công trình, gồm 238 công trình đường giao thông, 70 công trình thủy lợi, 106 công trình trường học, 181 công trình nhà sinh hoạt cộng đồng… hỗ trợ giống lúa lai, ngô lai cho gần 194.000 hộ, với trên 102 tỷ đồng; thực hiện chính sách định canh, định cư cho 144 hộ, với 7,18 tỷ đồng.

Quan tâm đến người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong chương trình phối hợp, các cơ quan đã hoàn thành danh sách và chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, toàn tỉnh có hơn 4.700 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ gương mẫu đi đầu, mà còn tích cực tuyên truyền vận động đồng bào mình thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Các chính sách quan tâm đến họ sẽ là dịp để động viên những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số phát huy những kết quả đạt được, tích cực hơn nữa trong các phong trào thi đua, phấn đấu đóng góp nhiều hơn vào thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra cho những năm tiếp theo.

Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân tộc tỉnh và Sở Nội vụ đã phối hợp tốt với các ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân. Giai đoạn 2010 - 2015, toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Phòng chống ma túy… cho trên 21.500 lượt người dân tộc thiểu số tại 78 thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc 33 xã khu vực II; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới cho hơn 200 lượt người dân các thôn Nà Co, Khuổi Trang, Khuổi Củng, xã Xuân Lập (Lâm Bình); triển khai Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo cho 140 cán bộ chủ chốt của tỉnh, huyện, thành phố và 243 chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo…

Hiệu quả công tác phối hợp giúp tăng cường mối quan hệ công tác giữa các cơ quan, giải quyết hiệu quả, kịp thời những vấn đề liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. 

Quý Khang (baotuyenquang.com.vn)

Tin cùng chuyên mục