,

Tin hoạt động

Tập huấn nâng cao hiệu quả tuyên truyền về dân tộc thiểu số và miền núi

Ngày 25 và 26-11, tại thành phố Tuyên Quang, Ủy ban Dân tộc phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn cho phóng viên, biên tập viên thực hiện Quyết định 2472 và 1977 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015.

Tới dự có các đồng chí: Nông Quốc Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tham gia hội nghị có đông đảo phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước phụ trách chuyên đề dân tộc, miền núi và đại diện các cơ quan liên quan.


Các đồng chí: Nông Quốc Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng,
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban
Tổ chức Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị.      Ảnh: Huy Hoàng

Nội dung tập huấn về kiến thức và kỹ năng tuyên truyền những chính sách mới của Đảng và Nhà nước cho đồng bào các dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; nâng cao hiệu quả tuyên truyền về văn hóa, kinh nghiệm làm ăn phát triển kinh tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; khảo sát về việc thực hiện Quyết định 2472 và 1977 tại một số xã của huyện Yên Sơn...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Thắng khẳng định, trong những năm qua, tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các chương trình, chính sách dân tộc đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh. Việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 2472 và 1977 của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn. Đồng chí mong rằng, trong thời gian tới tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ hơn nữa của Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành Trung ương về chương trình phát triển kinh tế, xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chương trình giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 

Lưu Hà (baotuyenquang.com.vn)

Tin cùng chuyên mục