,

Tin hoạt động

Hội nghị Tổng kết 5 năm chương trình phối hợp về công tác dân tộc

Ngày 21 tháng 11 năm 2016 Ban Dân tộc phối hợp với Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm (giai đoạn 2012-2016) thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với Ban Dân tộc tỉnh.

 

Đồng chí Triệu Thị Lún, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh và đồng chí Phạm Trung Cương, Phó Trưởng Ban Dân tộc chủ trì Hội nghị

Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực UBMTTQ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh giai đoạn 2012-2016. Đánh giá 6 nội dung của Chương trình phối hợp: Công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, công tác tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội, công tác tham gia xây dựng và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, thực hiện chương trình phát triển kinh tế-xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; trao đổi cung cấp thông tin về tình hình dân tộc và công tác dân tộc, công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc, làm công tác Mặt trận trong đồng bào dân tộc, việc thực hiện chính sách và phát huy vai trò của người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.  

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác  giữa Thường trực UBMTTQVN tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh giai đoạn 2012-2016

Kết quả sau 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp đã hỗ trợ triển khai thực hiện được các chính sách cho đồng bào dân tộc. Hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt cho họ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo kinh phí 48.000 triệu đồng; hỗ trợ 748,636 tấn giống lúa lai, 173,978 tấn giống ngô lai cho 198.769 lượt hộ nghèo với tổng kinh phí 103.745,016 triệu đồng; hỗ trợ 194 hộ định canh định cư với kinh phí 7.180 triệu đồng,hỗ trợ 1.229 người uy tín với kinh phí 7.958,433 triệu đồng, tổ chức 15 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người uy tín, trưởng thôn bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số với 1.390 lượt người tham gia...

Hội nghị đã nhận được 10  ý kiến tham luận của đại biểu đại diện cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, Thành phố và Phòng Dân tộc huyện Na Hang, huyện Yên Sơn và huyện Sơn Dương

Đồng chí Triệu Thị Lún, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh và đồng chí Phạm Trung Cương, Phó Trưởng Ban Dân tộc tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc

Hội nghị đã biểu dương khen thưởng với 11 tập thể gồm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc sáu huyện, Phòng dân tộc các huyện Na Hang, Hàm Yên, Yên Sơn, Phòng chính sách dân tộc thuộc Ban Dân tộc tỉnh, Ban Dân tộc tôn giáo thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp trong Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân tộc.

Vũ Thanh

Tin cùng chuyên mục