,

Tin hoạt động

Công tác cải cách hành chính Ban Dân tộc tỉnh năm 2016

Ngày 17 tháng 11 năm 2016, tại Ban Dân tộc tỉnh đoàn kiểm tra công tác cải cách hành hành tỉnh Tuyên Quang đã kiểm tra việc triển khai công tác cải cách hành chính của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang

Ban Dân tộc làm việc với đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang

Đồng chí Hoàng Thị Thắm, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính  của tỉnh.

 Tại buổi làm việc đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện 8 nội dung công tác cải cách hành chính theo Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, Về cải cách thể chế hành chính, công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã đánh giá những ưu điểm của Ban Dân tộc đã làm tốt công tác chỉ đạo điều hành và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục, nhất là việc triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và thực hiện công tác chuyên môn của cán bộ, công chức nhằm hiện đại hóa nền hành chính.

Việc kiểm tra công tác cải cách hành chính ở các cơ quan nhà nước, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương và hiệu lực, hiệu quả quản lý của nền hành chính nhà nước, nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức đặc biệt là người đứng đầu cơ quan trong thực hiện cải cách hành chính góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

 

 

Vũ Thanh

Tin cùng chuyên mục