,

Tin hoạt động

Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022

Trong 02 ngày 12/9 và 13/9/2022, Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện Hàm Yên, Yên Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 02 ngày 12/9 và 13/9/2022, Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện Hàm Yên, Yên Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hội nghị được tổ chức tại xã Chiêu Yên (huyện Yên Sơn), xã Tân Thành (huyện Hàm Yên), với 100 đại biểu đại diện lãnh đạo, công chức văn hóa – xã hội thuộc UBND các xã; Trưởng thôn; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội thôn; người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; đại diện một số hộ gia đình trên địa bàn xã tham gia.

 

                                                           Quang cảnh Hội nghị tuyên truyền tại xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Ban Dân tộc cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Tình hình, kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022; Nhiệm vụ tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông của Trưởng thôn/bản, người có uy tín...

                                                        Quang cảnh Hội nghị tuyên truyền tại xã Tân Thành, huyện Hàm Yên

Thông qua Hội nghị, người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Đồng thời, với các kiến thức được tiếp thu tại buổi tuyên truyền, các đại biểu sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực để vận động người thân, gia đình và người dân chấp hành nghiêm túc các quy định khi tham gia giao thông.

 

Hà Thị Thuỳ

Tin cùng chuyên mục