Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia làm việc tại tỉnh ta

Thứ sáu, ngày 29-09-2017, 16:18

Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 28-9, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia do đồng chí Đinh Quế Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh ta.

Làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Đình Quang và các thành viên Ban Chỉ đạo
Chương trình mục tiêu của tỉnh làm việc với Đoàn công tác.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, Tuyên Quang đã thành lập, kiện toàn và ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia. Nổi bật trong thực hiện các chương trình trên địa bàn tỉnh thời gian qua là phát huy dân chủ, huy động nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Hết tháng 8-2017 đã xây dựng 77,76 km kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn; bê tông hóa 87 km đường nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa; hoàn thành xây dựng 39 nhà văn hóa thôn bản bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn. Từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, tỉnh đã dành 82% số vốn đầu tư cho sản xuất với trên 9.000 hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được thụ hưởng.

Đồng chí Nguyễn Đình Quang phát biểu tại buổi làm việc nêu rõ việc sử dụng nguồn vốn của chương trình mục tiêu và cách làm của tỉnh như: Lấy sản xuất nông nghiệp là 1 trong 3 khâu đột phá trong phát triển kinh tế giai đoạn 2016-2020. Các chương trình, chính sách của Trung ương được tỉnh vận dụng sáng tạo thông qua lồng ghép đầu tư vào công trình trọng điểm được người dân đồng tình hưởng ứng đã nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Từ năm 2016, tỉnh thực hiện hỗ trợ 3 công trình kênh mương, đường nội đồng và nhà văn hóa thôn bản. Đây là cách thức thúc đẩy sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân và tạo nét đổi mới cho vùng nông thôn. Tuy nhiên, do điều kiện địa lý và nguồn thu ngân sách còn hạn hẹp, mong muốn các bộ, ngành Trung ương sắp xếp ưu tiên nguồn vốn hỗ trợ tập trung vào một số chương trình cho các xã còn nhiều khó khăn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Quế Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc khẳng định, bằng sự năng động, sáng tạo vận dụng chính sách hỗ trợ xi măng, Tuyên Quang đã huy động được sức dân trong xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, nhất là khu vực nông thôn. Tuyên Quang đã phát huy nội lực, dân chủ, khuyến khích người dân tham gia các chương trình mục tiêu như việc dạy nghề gắn với chuyển giao khoa học kỹ thuật; huy động nguồn lực cộng đồng tập trung xây dựng kênh mương, nhà văn hóa và đường nội đồng. Trong chương trình giảm nghèo, tỉnh đặc biệt chú trọng tới đối tượng chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số…

Trước đó, Đoàn công tác đã đi thực tế tại xã Trung Yên (Sơn Dương) thị sát việc chế biến tiêu thụ sản phẩm chè, mía, gỗ rừng trồng và cách thức huy động nguồn vốn làm đường bê tông nông thôn.

Theo baotuyenquang.com.vn