Ra quân điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số

Thứ năm, ngày 03-10-2019, 17:15

Sáng 01/10/2019, tại xã Xuân Quang (huyện Chiêm Hoá) Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ ra quân điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số.

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đồng chí Chẩu Văn Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang; đồng chí Phạm Quang Vinh - Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các điều tra viên, giám sát viên, tổ trưởng tổ điều tra các xã Xuân Quang, Hùng Mỹ, Tân Mỹ (huyện Chiêm Hóa).

          Mục đích của điều tra thu thập thông tin nhằm cung cấp toàn diện thông tin về dân số và phân bố dân cư, tiếp cận cơ sở hạ tầng, kinh tế, nghèo đói, an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; y tế, vệ sinh môi trường nông thôn; tình hình cán bộ đảng viên; di cư tự do; tôn giáo, tín ngưỡng; an ninh nông thôn vùng DTTS. Qua đó, hình thành hệ thống thông tin, số liệu thống kê, phản ánh thực trạng của 53 DTTS phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc; điều hành, hoạch định chính sách phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi.

          Đối tượng điều tra, gồm: Nhân khẩu thực tế thường trú tại các hộ dân cư người DTTS tính đến thời điểm điều tra; điều kiện KT-XH và nhà ở của hộ DTTS; tình hình kinh tế, an sinh xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục của các xã, phường, thị trấn thuộc khu vực I, II và III (theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28.4.2017) và các xã, phường, thị trấn không thuộc các khu vực trên nhưng có địa bàn vùng DTTS. Phạm vi điều tra được thực hiện tại tại 440 huyện và 5.464 xã của 54 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (bao gồm 51 tỉnh có xã thuộc vùng DTTS và miền núi và ba địa phương có nhiều người DTTS sinh sống là: TP Hồ Chí Minh, Long An và Bình Dương).

          Theo đó, cuộc điều tra năm nay có 98 chỉ tiêu được thu thập, chia thành 10 nhóm nội dung. Tổng cục Thống kê đã biên soạn sổ tay hướng dẫn điều tra, xây dựng đĩa MP3 hỏi - đáp về cuộc điều tra bằng 6 thứ tiếng (Việt, Nùng, Mông, Ê Đê, Khmer, Chăm) để tuyên truyền trên đài truyền thanh xã và Đài Tiếng nói Việt Nam. Đối với các địa phương vùng DTTS và miền núi sẽ sử dụng tài liệu tuyên truyền bằng các thứ tiếng DTTS khác phù hợp tình hình thực tế trên địa bàn.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại Lễ ra quân

        

          Phát biểu tại Lễ ra quân, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến khẳng định: Kết quả cuộc điều tra sẽ đưa ra những số liệu tin cậy để giúp các cơ quan Trung ương, các địa phương vùng DTTS có căn cứ đánh giá chính xác về kết quả thực hiện các chính sách dân tộc đến năm 2020 và xây dựng chiến lược phát triển vùng DTTS, miền núi đến năm 2030.

          Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp thực hiện tốt cuộc điều tra; đồng thời, chỉ đạo xây dựng kế hoạch tiếp nhận, quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả kết quả điều tra, thu thập thông tin về thực trạng KT-XH của 53 DTTS năm 2019. Bên cạnh đó, Ban Dân tộc phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê, các cơ quan, ban, ngành và chính quyền các cấp triển khai các biện pháp nghiệp vụ, áp dụng công nghệ thông tin, thực hiện tốt các phương án điều tra. Đồng thời, mong muốn các hộ đồng bào DTTS phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, góp phần vào thành công của cuộc điều tra.

Điều tra viên đi điều tra thực tế tại hộ gia đình

 

          Sau Lễ ra quân, các điều tra viên đã xuống thôn Làng Lạc, xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa tìm hiểu thực tế, điều tra tại hộ gia đình bà Bàn Thị Nguyệt dân tộc Dao và hộ bà Nông Thị Vỵ, dân tộc Tày. Thời gian thu thập thông tin điều tra DTTS tại các địa bàn kết thúc chậm nhất vào ngày 31 tháng 10 năm 2019./.

Lê Thị Thanh