Đoàn Đại biểu Dân tộc Thiểu số rất ít người tỉnh Tuyên Quang đi học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn

Thứ hai, ngày 27-07-2020, 15:42

Từ ngày 22 đến ngày 26/7/2020, Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức đưa Đoàn đại biểu, đại diện cho các hộ là người dân tộc thiểu số rất ít người (dân tộc Pà Thẻn) trên địa bàn xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, xã Linh Phú, huyện Chiêm Hóa đi tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn

Thực hiện Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc giao kế hoạch thực hiện một số chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, dân tộc thiểu số rất ít người theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg và Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2020.

Trong thời gian 05 ngày, từ ngày 22 đến ngày 26/7/2020, Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức đưa Đoàn đại biểu, đại diện cho các hộ là người dân tộc thiểu số rất ít người (dân tộc Pà Thẻn) trên địa bàn xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, xã Linh Phú, huyện Chiêm Hóa đi tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn. Đoàn gồm 43 thành viên, do đồng chí Hoàng Văn Hảo, Phó Trưởng Ban Dân tộc làm trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu đã được đi thăm một số mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, trực tiếp trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất với các hộ gia đình có mô hình; tham quan một số danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn.

Đoàn công tác tham quan mô hình nuôi cá tại tỉnh Bắc Kạn

 

               Đoàn công tác tham quan Suối Lê Nin thuộc di tích lịch sử Pác Bó nằm trên địa bàn xã Trường Hà,                                 huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Kết thúc chuyến đi, các đại biểu rất phấn khởi, bày tỏ sự biết ơn đến cấp ủy, chính quyền các cấp và Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã tạo điều kiện cho đại diện các hộ gia đình là người dân tộc thiểu số rất ít người được tiếp xúc, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các tỉnh bạn. Qua kết quả chuyến đi, các thành viên trong Đoàn có thêm những kinh nghiệm tốt trong quá trình phát triển sản xuất tại hộ gia đình, cộng đồng, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc góp phần từng bước phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người./.

 

 

Hà Thị Thùy, Chuyên viên Phòng Chính sách Dân tộc