,

Tin hoạt động

Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ Công tác dân tộc năm 2019

Ngày 15 tháng 01 năm 2019, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và cán bộ làm công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2018, tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, an ninh được giữ vững, đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Các chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai đầy đủ, kịp thời, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số được ổn định và từng bước được nâng lên, đồng bào luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Công tác giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai có hiệu quả, giảm được 5% hộ nghèo (toàn tỉnh là 3,94%). Trên 98,6% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, 98% dân số đô thị được cung cấp nước sạch và 86,5% dân số nông thôn được sở dụng nước hợp vệ sinh, trên 90% số xã và 80% số thôn bản có đường nhựa hoặc bê tông đến trung tâm.

Các chính sách dân tộc như: Chương trình 135, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật vùng đồng bào dân tộc được quan tâm thực hiện bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Ban Dân tộc đạt được trong năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh: Việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số có vai trò đặc biệt quan trọng. Ban Dân tộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác dân tộc năm 2019, bảo đảm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch, mục tiêu đề ra. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; tham mưu tổ chức Đại hội các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ III; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh; hoàn thiện đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019.

Ngọc Toàn

Tin cùng chuyên mục