,

Tin hoạt động

Ban Dân tộc tổ chức tập huấn Chương trình 135 năm 2017

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Pro Phương Nam tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2017, chương trình tập huấn được chia làm 02 đợt, mỗi đợt gồm 06 lớp với các nội dung: Nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc chương trình 135; Nghiệp vụ quản lý tài chính và thanh quyết toán ngân sách dự án cấp xã đối với các công trình, dự án thuộc Chương trình 135; nghiệp vụ đấu thầu và đấu thầu cộng đồng thuộc Chương trình 135.

 

Đ/c Chẩu Xuân Oanh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn Nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc chương trình 135

Trong thời gian từ ngày 04 đến 08 tháng 12 năm 2017 có 191 học viên tham dự hội nghị, thành phần là: thành viên Ban chỉ đạo Chương trình 135 cấp tỉnh, cấp huyện; thành viên Ban quản lý Chương trình 135 của 63 xã đặc biệt khó khăn, xã ATK và 37 xã khu vực II có thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2017.  

Các học viên tham dự Hội nghị tập huấn Nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc chương trình 135

Quang cảnh  hội nghị tập huấn  Nghiệp vụ quản lý tài chính và thanh quyết toán ngân sách dự án cấp xã đối với các công trình, dự án thuộc Chương trình 135.

Trong thời gian tập huấn, các học viên đã được giảng viên truyền đạt các chuyên đề: Tổng quan về dự án và Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Quy trình tổ chức đầu thầu, Hợp đồng xây dựng: Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình: Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng: Quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình; Quản lý tài chính ngân sách xã; Quản lý tài sản Nhà nước tại xã; Quản lý vốn đầu tư xây dựng công trình, v.v…

Ngoài việc nghiên cứu các quyt định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng công trình, thanh quyết toán ngân sách nhà nước, tại hội nghị, các học viên trao đổi, thảo luận và được giải đáp nhiều vấn đề liên quan đến thực tiến trong thủ tục tổ chức triển khai thực hiện các dự án hợp phần thuộc Chương trình 135 và nghiệp vụ đấu thầu. Đồng thời bổ sung kiến thức cho đội ngũ cán bộ Ban chỉ đạo Chương trình 135 cơ sở  những văn bản mới và những kiến thức cơ bản trong quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình 135 tại địa phương.

Kết thúc đợt tập huấn, các học viên được Ban Tổ chức cấp chứng chỉ đã tham gia chương trình tập huấn Nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc chương trình 135; Nghiệp vụ quản lý tài chính và thanh quyết toán ngân sách dự án cấp xã đối với các công trình, dự án thuộc Chương trình 135 và nghiệp vụ đấu thầu.

Ngọc Toàn

Tin cùng chuyên mục