,

Tin tức chung

BAN DÂN TỘC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

Ngày 26 tháng 01 năm 2024, Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2024 (Hội nghị CC, NLĐ) với sự tham gia của toàn thể công chức và người lao động của Ban Dân tộc.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CC, NLĐ Ban Dân tộc tỉnh năm 2023, đề chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2024.

Ký kết chương trình phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan với Ban chấp hành công đoàn.

Hội nghị đã thảo luận, kiểm điểm việc tham mưu, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; đánh giá phong trào thi đua năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023. Tại Hội nghị, công chức, người lao động cũng đã dân chủ, thẳng thắn thảo luận, trao đổi, góp ý về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cá nhân mỗi cán bộ, công chức, người lao động trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, đề ra các biện pháp, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới để góp phần triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu hội nghị năm 2024 đã đề ra.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã trao tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 03 tập thể và 17 cá nhân; tặng giấy khen cho 03 tập thể và 07 cá nhân có thành tích suất xắc trong năm 2023; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 02 cá nhân. Đồng thời hội nghị đã tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2024 đến cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan Ban Dân tộc tỉnh./.

Quan Hương Hiền

Tin cùng chuyên mục