,

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 51 (từ ngày 21-12-2020 đến ngày 27-12-2020)

Thời gian Nội dung Chuẩn bị Chỉ đạo Địa điểm
Thứ 2

Tập huấn tiểu dự án 3,chương trình 135

Kế hoạch tổ chức tuyên truyền thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5 tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

Phòng KHTH, CSDT Lãnh đạo Ban

K.sạn Hoa Mai

Ban Dân tộc

Thứ 3

Tập huấn tiểu dự án 3,chương trình 135

Làm Văn bản xin giấy phép xuất bản tờ gấp tuyên truyền tảo hôn

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

Phòng KHTH, CSDT Lãnh đạo Ban

K.sạn Hoa Mai

Ban Dân tộc

Thứ 4

Tập huấn tiểu dự án 3,chương trình 135

Tổng hợp phân định khu vực theo trình độ phát triển

Tập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

Phòng KHTH, CSDT Lãnh đạo Ban

K.sạn Hoa Mai

Ban Dân tộc

Thứ 5

Tập huấn tiểu dự án 3,chương trình 135

Ký kết hợp đồng gói thầu số 5 tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 bổ sung năm 2020

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

Phòng KHTH, CSDT Lãnh đạo Ban

K.sạn Hoa Mai

Ban Dân tộc

Thứ 6

Tập huấn tiểu dự án 3,chương trình 135

XD kế hoạch kiểm tra kết quả rà soát, phân định khu vực

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

Phòng KHTH, CSDT Lãnh đạo Ban

K.sạn Hoa Mai

Ban Dân tộc

Thứ 7        
Chủ nhật        

Lịch công tác mới hơn

Lịch công tác cũ hơn