,

Chuyển đổi số

Họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh

- Ngày 3-6, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang họp phiên thứ 2, đánh giá việc triển khai chuyển đổi số trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, ...