,

Chuyển đổi số

Kinh tế số và những thách thức

- Chuyến du thuyền trên hồ thủy điện Tuyên Quang hôm đó có ba chục người của lớp tập huấn ngành điện. Lớp chọn Tuyên Quang vì muốn giới thiệu với cán bộ ngành điện cả nước biết nơi này là điểm du lịch nổi tiếng đặc sắc của xứ Tuyên.

Chính quyền số - Bước chuyển mới

Trong tiến trình chuyển đổi số, Tuyên Quang xác định trục Chính quyền số sẽ là nền tảng chủ chốt, tạo cơ sở vững chắc trong việc chuyển đổi căn bản ...

Thay đổi để thích nghi

- Thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo trong tỉnh đã có những chuyển biến tích cực trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, tạo nền tảng thúc đẩy ...