,

Tin tức

Ứng dụng công nghệ thông tin trong xét xử

- Để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, thời gian qua, Tòa án nhân dân (TAND) cấp huyện, thành phố đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hoàn thành ...